Strona Główna BIP Strona Główna
.: Kierownictwo WKU
 

KIEROWNICTWO WOJSKOWEJ KOMENDANDY UZUPEŁNIEŃ
W KOŁOBRZEGU


WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

ppłk mgr inż. Janusz ŁYŻEŃ

Telefon tel. 261 223 107 lub 261 222 577

SZEF WYDZIAŁU PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO
I ADMINISTROWANIA REZERWAMI -
ZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

mjr Jacek DADAŁ

Telefon tel. 261 223 101 lub 261 222 578


SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

mjr Piotr SZABLA

Telefon tel. 261 223 110 lub 261 222 579