Strona Główna BIP Strona Główna
.: System szkolenia :.
 

System szkolenia

System obejmuje uczelnie wojskowe (trzy akademie wojskowo-cywilne i dwie wyższe szkoły oficerskie) oraz trzy szkoły podoficerskie.

Uczelnie wojskowe:

 • Wojskowa Akademia Techniczna;
 • Akademia Marynarki Wojennej;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych;

są uczelniami publicznymi, nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej i jenocześnie jednostkami wojskowymi.

Przygotowanie przyszłych kadr oficerskich realizowane jest w ramach trzech modeli:

 • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, posiadający maturę, są kształceni jako kandydaci na żołnierzy zawodowych na studiach w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademi Wojsk Lądowych i Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych;
 • cywilni absolwenci uczelni wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, przygotowywani są w ramach Studium Oficerskiego w wyższych szkołach oficerskich;
 • studenci uczelni medycznych, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w czasie studiów, kontynuują studia medyczne w charkterze kandydata na żołnierza zawodowego, odbywają w okresie przerw wakacyjnych szkolenie wojskowe, będąc na zaopatrzeniu logistycznym uczelni wojskowej;

Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Akademia Marynarki Wojennej kształcącą ponadto studentów cywilnych na studiach I i II stopnia (magisterskich, inżynierskich, licencjackich). Studenci i absolwenci cywilni tych uczelni mogą być kandydatami na żołnierzy zawodowych.

Podoficerowie zawodowi kształcą się w szkołach podoficerskich:

 • Wojsk Lądowych (w Poznaniu);
 • Sił Powietrznych (w Dęblinie);
 • Marynarki Wojennej (w Ustce);

O powołanie do służby kandydackie może ubiegać się osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej słuzby wojskowej;
 • posiadająca wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • posiadająca świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku ubiegania się o przyjecie na szkolenie wojskowe w ramach Studium Oficerskiego;
 • ukończone przeszkolenie wojskowe w przypadku uczelni medycznych.
Nazwa pliku Pobierz
Decyzja Nr 156 Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

 

 • Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych wymagań dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, wynikających ze specyfiki szkoły wojskowej, dostępne są na stronach internetowych poszczególnych szkół. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie.