Strona Główna BIP Strona Główna
11 BD - Żagań.
 
2017-10-31 14:46:32
11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu

W każdy czwartek w miesiącu kwietniu 2017 r. (czas stawiennictwa 08:00 - biuro przepustek) odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w m. Żagań, ul. Żarska (brama środkowa):

- w korpusie oficerów o ste: oficer (ppor. /por.)w nw. korpusach osobowych:
 • Łączności i Informatyki;
- w korpusie podoficerów o ste: podoficer (sierż. st. sierż., mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:
 • Łączności i Informatyki;
 • Inżynierii Wojskowej;
 • Logistyki;
- w korpusie szeregowych zawodowych - posiadających kontrakt w NSR,żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w nw. specjalnościach wojskowych:
 • kierowca - prawo jazdy kat.: "C i C+E";
Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • ubiór sportowy
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel.: 261 688 364 lub 261 688 360.