Strona Główna BIP Strona Główna
.: Oficerskie :.
 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
W DĘBLINIE

ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 DĘBLIN
Telefon tel. (81) 883 77 33 lub (81) 883 71 00

strona www: www.wsosp.deblin.pl
e-mail: rekrutacja@wsosp.pl