Strona Główna BIP Strona Główna
.: Rekrutacja :.
 

OGÓLNE ZASADY NABORU DO SZKÓŁ WOJSKOWYCH

Osoby zainteresowane karierą wojskową składają wniosek o przyjęcie do szkoły wojskowej bezpośrednio do komendanta szkoły:

  • osobiście;
  • przez inną osobę;
  • za pośrednictwem poczty;
  • internetu (w tym przypadku konieczne jest dostarczenie wypełnionych kwestionariuszy w formie "papierowej")

Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową składają wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki.

Kandydaci kierowani są na badania lekarskie (kandydaci na pilotów przechodzą dodatkowe badania specjalistyczne w Wojskowej Komisji Lotniczo - Lekarskiej oraz Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej) oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Następny krok - postępowanie kwalifikacyjne w szkołach - ma charakter konkursowy i obejmuje:

  • w przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz analizę wyników na świadectwie dojrzałości lub sprawdzian wiedzy - dotyczy kandydatów do szkół podoficerskich;
  • w przypadku kandydatów rekrutowanych spośród studentów uczelni medycznych oraz kandydatów do studium oficerskiego - test sprawności fizycznej, test z języka angielskiego i rozmowę kwalifikacyjną;

Podstawą przyjęcia do szkoły wojskowej, z uwzględnieniem limitów miejsc, jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat, który nie został przyjęty na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej może ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne lub niestacjonarne studia cywilne w tej uczelni.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, m.in. terminy składania wniosków o przyjęcie, warunki i tryb przyjęć, rodzaje składanych dokumentów - dostepne są na stronach internetowych poszczególnych szkół. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie.