Strona Główna BIP Strona Główna
KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
 
 

Korespondencja elektroniczna ma na celu ułatwienie kontaktu miedzy interesantem a Wojskową Komendą Uzupełnień w sprawach informacyjnych.

Za pomocą poczty elektronicznej możemy jedynie poinformować szczegółowo o kryteriach i zasadach naboru do zawodowej służby wojskowej, aktualnie obowiązujących aktach normatywnych - interpretacja przepisów.

W celu udzielenia odpowiedzi ze stony WKU ( słuzby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów lub oficerów) niezbędny jest wgląd w ewidencję wojskową kandydata a co za tym idzie podanie przez zainteresowanego danych osobowych - imienia, nazwiska i numeru PESEL.

Na wiadomości anonimowe nie odpowiadamy.

Jednocześnie informujemy że ze względu na dużą ilość odbieranej korespondencji odpowiedzi udzielane są według kolejności zgłoszeń prosimy o cierpliwość.

Nasz adres e-mail:wkukolobrzeg@ron.mil.pl