Strona Główna BIP Strona Główna
Dokumenty
 

Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, jesteś żołnierzem rezerwy, masz nieposzlakowaną opinię (niekaralność), odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje na stanowisko, na którym chcesz służyć oraz zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej, możesz realizować swoje pasje w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Złóż pisemny wniosek o powołanie do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych w swojej Wojskowej Komendzie Uzupełnień dołączając:

 

  1. Odpis, uwierzytelnienia kopia lub po okazaniu oryginału kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie wymagającego wykształcenia lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki,

  2. Uwierzytelniona kopia lub po okazaniu oryginału kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.

  3. Inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzającego przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym:

  • certifikaty językowe,
  • świadectwa ukończenia szkół
  • kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych
  • zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu