Strona Główna BIP Strona Główna
Służba w NSR
 

Służba w ramach NSR realizowana będzie w oparciu o przydział kryzysowy. Nadaje się go na okres od dwóch do sześciu lat albo na okres zawieszenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, z możliwością jego ponownego nadania. Jeżeli przydział kryzysowy nie został ponownie nadany, zmieniony lub uchylony, wygasa on z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano. Służba ukierunkowana będzie na realizację ustalonego programu szkolenia, obejmującego udział w ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których czas nie może przekroczyć 30 dni w roku kalendarzowym. Terminy odbywania tych ćwiczeń wynikać będą opracowanego raz w roku wykazu (grafiku), ustalonego odpowiednio wcześniej przez dowódcę jednostki wojskowej – z łatwością więc wkomponujesz te terminy w swoje życie zawodowe i rodzinne.


Szkolenie w ramach ćwiczeń wojskowych zostało podzielone na trzy etapy.

W pierwszym
każdy żołnierz będzie mógł doskonalić swoje indywidualne umiejętności ogólnowojskowe i specjalistyczne.

Drugi etap
to szkolenie zgrywające żołnierzy w pododdziałach, grupach i zespołach.

Ostatni etap
zapewnia doskonalenie zdobytych dotychczas umiejętności i uzupełnienie w tym zakresie wymaganej wiedzy.

W trakcie służby będziesz miał możliwość podwyższenia kwalifikacji oraz stopnia wojskowego, a także możesz zdobyć przepustkę do udziału w misjach zagranicznych oraz wstąpić do służby okresowej.

 

Informacje w oparciu o "Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych" - SG WP ZOiU-P1