Strona Główna BIP Strona Główna
.: Administrowany Teren
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend Uzupełnień (Dz.U. Nr 41 poz. 242)        z dniem 31.12.2010 r. zniesiona została Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gryficach.

Dotychczasowy obszar administrowany przez WKU Gryfice (powiat Łobeski) od dnia 1 stycznia 2011r. przekazany został dla WKU w Kołobrzegu.
W wyniku tego terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kołobrzegu powiększony został o teren powiatu Łobeskiego.

Nowy zasięg działania WKU w Kołobrzegu
obowiązujący od 01.01.2011 r.

 


 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu wchodzi w skład jednostek
podległych Sztabowi Generalnemu WP.