Strona Główna BIP Strona Główna
.: KIEROWNICTWO WKU
 
KIEROWNICTWO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W KOŁOBRZEGU


WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

ppłk mgr inż. Janusz ŁYŻEŃ

Telefon tel. 261 223 107 lub 261 222 577


SZEF WYDZIAŁU PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO
I ADMINISTROWANIA REZERWAMI -
ZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

mjr Jacek DADAŁ

Telefon tel. 261 223 101 lub 261 222 578

 SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

mjr Piotr SZABLA

Telefon tel. 261 223 110 lub 261 222 579