Strona Główna BIP Strona Główna
.: O Służbie
 

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.


 Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

  1. oficerów – uczelnie wojskowe;

  2. podoficerów – szkoły podoficerskie;

  3. szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.


Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

  • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,

  • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,

  • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.


Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

  • oficerówprzysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1920 zł brutto;

  • podoficerówprzysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1280 zł brutto;

  • szeregowychprzysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 960 zł brutto.