Strona Główna BIP Strona Główna
.: Warunki powołania
 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

  • niekarana za przestępstwo umyślne,

  • posiadająca obywatelstwo polskie,

  • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

  • wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

  1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

  2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

  3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.