Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

Rekonwersja to całokształt działań podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych
i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku
z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania,  pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Celem działalności rekonwersyjnej jest adaptacja byłych żołnierzy zawodowych do funkcjonowania na cywilnym rynku pracy.

 

PODSTAWY PRAWNE:


Ustawa z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 173 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r.
w sprawie pomocy
w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy
i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1622)