Strona Główna BIP Strona Główna
.: Miejsca w uczelniach wojskowych :.
 

Kierunek Kształcenie Limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2015
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
w Dęblinie
Budownictwo 10      
Chemia 15      
Elektronika i telekomunikacja 84      
Geodezja i kartografia 25      
Informatyka 47 10    
Inżynieria bezpieczeństwa     18  
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo 15   15  
Logistyka 17     6
Lotnictwo i kosmonautyka 30     48
Mechanika i budowa maszyn 12 5  
Mechatronika 26    
Nawigacja   13   15
Zarządzanie     126  
Ogółem 522 miejsca.