Strona Główna BIP Strona Główna
ePUAP
 


LISTA USŁUG DOSTĘPNYCH W SYSTEMIE ePUAP:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Kliknij tutaj
Informowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą
Kliknij tutaj
Powiadomienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej
Kliknij tutaj
Wykonywanie obowiązków w ramach NSR
Kliknij tutaj
Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej
Kliknij tutaj


W przypadku problemów z poprawnym działaniem usług prosimy o dokonanie zmian lub sprawdzenie ustawień
w nw. przeglądarkach internetowych:

  Firefox:
 1. Otworzyć przeglądarkę Firefox
 2. W polu adresu wpisać: about:config
 3. Wyszukać "pdfjs.disabled"
 4. Zmienić wartość z "false" na "true"
 5. Włączyć Jave w przeglądarce tzn. wybieramy kolejno "Dodatki" -> "Wtyczki" -> i szukamy "Java(TM) Platform SE ...." -> ustawiamy -> "Zawsze aktywuj".
 6. Zrestartować przeglądarkę
  Chrome:
 1. Otworzyć przeglądarkę Chrome
 2. W polu adresu wpisać: chrome://plugins/
 3. Wyszukać "Chrome PDF Viewer" i nacisnąć "Wyłącz"
 4. Wyszukać "Adobe Reader" i nacisnąć "Włącz"
 5. Zrestartować przeglądarkę