Strona Główna BIP Strona Główna
.: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
 
OBSŁUGA INTERESANTÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI
W KOMUNIKOWANIU SIĘ

  1. Osoba niepełnosprawna (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  2. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w WKU w Kołobrzegu osoby niepełnosprawne lub przybrane* proszone są o przekazanie informacji takich jak: imie i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, adres, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (nr telefonu, faxu lub adresu poczty elektronicznej) przy wykorzystaniu wybranego środka komunikowania się:

mail: wkukolobrzeg@ron.mil.pl

tel. nr 261 223 120

fax nr 261 222 581

Wskazane dane umożliwią niezwłoczne powiadomienie o terminie spotkania.

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Anna HEDESZYŃSKA - KACZMAREK

pok. 205 (tel. nr 261 223 120)

*osoba przybrana to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw m.in. w organach administracji publicznej (art. 3 pkt 1 ustawy)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243).