Strona Główna BIP Strona Główna
.: Wymagania i dokumenty
 


WYMAGANIA I DOKUMENTY

WYMAGANIA (minimalne): Dokumenty niezbędne do kwalifikacji:
 • odbyta czynna służba wojskowa
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • przygotowanie zawodowe albo umiejętności przydatne w wojsku
 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność
 • dobry stan zdrowia
 • zdolność fizyczna i psychiczna do zawodowe
 • dowód osobisty,
 • książeczka wojskowa
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
 • strój sportowy
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia