Strona Główna BIP Strona Główna
.:Terminy szkolenia - studenci w 2017
 

TERMINY  SZKOLENIA
W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2017 ROKU.

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017 r. będą realizowane
w następujących terminach:

1. Na potrzeby korpusu oficerów:

 • od 10.01.2017r. do 7.07.2017 r., w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu;

2. Na potrzeby korpusu podoficerów w terminach:
 • od 01.02.2017 r. do 29.06.2017 r., w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ;
 • od 04.07.2016 r. do 30.11.2017 r., w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ;

3. Na potrzeby korpusu szeregowych w terminach:
 • od 02.01.2017 r. do 28.04.2017 r., w centrach szkolenia podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim;
 • od 04.05.2017 r. do 31.08.2017 r., w centrach szkolenia podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ;
 • od 05.09.2017 r. do 22.12.2017 r., w centrach szkolenia podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz Centru, Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim;

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 1. na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w styczniu lub kwietniu;

 2. na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w lutym lub lipcu;

 3. na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w styczniu, kwietniu, maju,
  we wrześniu lub październiku;

 4. na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach - w lipcu.

 


Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

 2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

 3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, o których mowa w art. 98b ust. 1. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Informacje pod nr tel: 261 223 111