Strona Główna BIP Strona Główna
Telefony kontaktowe
 

Informacji w sprawach ewidencji żołnierzy rezerwy

i zbiorów archiwalnych:

Pani Justyna Rutkowska
Telefon tel. 261 223 103


Pan Jacek Kujtkowski
Telefon tel. 261 223 103