Strona Główna BIP Strona Główna
Telefony kontaktowe
 

Informacji w sprawach kursów, mianowań, odznaczeń,

informacji o naborze do NSR udziela :


kpt. Krzysztof Wasilewski
Telefon tel. 261 223 102