Strona Główna BIP Strona Główna
Telefony kontaktowe
 

Informacji w sprawach nadawania przydziałów:

mobilizacyjnych, kryzysowych, pracowniczych -

informacje o naborze do NSR,


  • Wojska Lądowe, Inspektorat Wsparcia, Marynarka Wojenna udziela:
  • ppor. Paweł KRZESIŃSKI
    Telefon tel. 261 223 106


    • Siły Powietrzne, Żandarmeria Wojskowa udziela:

    Pan Mirosław Nadolny
    Telefon tel. 261 223 105