Strona Główna BIP Strona Główna
Telefony kontaktowe
 

Informacji w sprawach transportowych,

świadczeń osobistych i rzeczowych,

przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,

ewidencji osób reklamowanych

informacji o naborze do NSR udziela :


Pan Jan Papis
Telefon tel. 261 223 104