Strona Główna BIP Strona Główna
Telefony kontaktowe
 

Informacji w sprawach gotowości bojowej i mobilizacyjnej,

akcji kurierskiej, zarządzania kryzysowego,

informacji o naborze do NSR udziela :


Pan Mirosław Błażkowski
Telefon tel. 261 223 109